50%
TIỀN THƯỞNG
GIAO DỊCH
lên tới $2.500

Bắt đầu giao dịch với tiền thưởng
miễn phí lên đến $2.500 cho lần
nạp tiền đầu tiên của bạn!
*hoặc 500$/£ tùy thuộc vào đồng tiền cơ sở của tài khoản
Nhận Ngay
Giao dịchtiềmẩnrủi ro.
Điềukhoản và điềukiện áp dụng

Cách thức hoạt động

1
Đăng ký
với BDSwiss

Mở tài khoản giao dịch BDSwiss và hoàn tất quy trình đăng ký của bạn.

2
Nhận tiền thưởng
miễn phí lên tới $2.500

Nạp tiền vào tài khoản và nhận thưởng giao dịch 50%, lên tới 2.500$/£/€ cho lần nạp tiền đầu tiên.

Xem điều khoản và điều kiện
3
Giao dịch & biến tiền
thưởng thành tiền thực

Đáp ứng các yêu cầu giao dịch tối thiểu để quy đổi tiền thưởng thành tiền có thể rút.

Đăng Ký
Giao dịch tiềm ẩn rủi ro

Vì sao bạn nên giao dịch với BDSwiss?

Bắt Đầu
Giao dịch tiềm ẩn rủi ro.
Điều khoản và điều kiện áp dụng